Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.10.2023

Kontaktní údaje

Provozovatel e-shopu: Barris group s.r.o. (dále jen prodávající, dodavatel)

Sídlo firmy: Pode Zdí 141/3, Hlučín 748 01

Telefonní kontakty: +420 724 995 587 (operátor Vodafone)

E-mail: info@akvaristika-24.cz

Web: www.akvaristika-24.cz

IČ: 09093052

DIČ: CZ09093052

Banka: ČSOB, a.s., bankovní spojení CZK - 293378866/0300

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.akvaristika-24.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.akvaristika-24.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.2. Po odeslání objednávky zákazníkem dodavatel neprodleně potvrdí přijetí objednávky elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, tímto je kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.3. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.4. Dodavatel odevzdává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a ceně.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy
 • dodavatel požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím
 • ceny zboží a služeb jsou na uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady 
 • kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení od kupní smlouvy musí zaslat na adresu sídla, případně může využít vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

 • platba předem bankovním převodem - Banka: ČSOB, a.s., bankovní spojení CZK - 293378866/0300
 • na dobírku při doručení zboží
 • online platba kartou - platební brána SHOPTET PAY
 • V případě, že nedojde k uhrazení objednávky při platbě bankovním převodem do 5ti pracovních dnů bude objednávka automaticky stornována. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatel, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

4.2.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad zašle elektronicky dodavatel kupujícímu současně se zbožím.

4.3. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

4.4. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. V případě akce „doprava zdarma“ nejsou kupujícímu účtovány náklady na dopravu platné dle aktuálního ceníku dopravného.

5. Přeprava a dodací podmínky

- Akvária s délkou strany nad 15cm nevysíláme, zboží si můžete osobně převzít.

- Pokud obsahuje objednávka vodní rostliny může být expedice až 10 pracovních dnů. 

 

5.1. Možnost dodání zboží:

 • zasílání přepravní službou Zásilkovna po celé ČR

 

5.2. Standartní cena dopravy a dobírky činí:

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zásilkovna
Doprava 69Kč, hmotnost zásilky 0-5Kg

Doprava 89Kč, hmotnost zásilky 5-10Kg

 

Možnosti platby:

Platba kartou: 0Kč

Převodem: 0Kč

Dobírkou: 59Kč 

 

DODACÍ LHŮTA

Zboží SKLADEM expedujeme do 3-5 pracovních dnů od uskutečnění objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 5ti dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný produkt. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

- Akvária s délkou strany nad 15cm nevysíláme.

- Pokud obsahuje objednávka vodní rostliny může být expedice až 10 pracovních dnů. 

- V případě, že nedojde k uhrazení objednávky při platbě bankovním převodem do 5ti pracovních dnů bude objednávka automaticky stornována. 

 

5.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost či poškození balíku) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem  a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou dodavateli.

 5.5. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím bude po kupujícím požadována úhrada nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu, popř. doběrečné.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.4. Při odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít FORMULÁŘE a písemné odstoupení odeslat na email info@akvaristika-24.cz. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adresu: Barris group s.r.o., Pode Zdí 141/3, 748 01 Hlučín.

6.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, a to na své náklady. 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel uvede číslo nákupního dokladu a uvede číslo bankovního účtu, kde má být hodnota proplacena.

6.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, převodem na účet uvedený kupujícím.

6.7. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. 

Reklamační protokol ke stažení ZDE

7. Odpovědnost za vady a záruka

Pro případ reklamace můžete využít reklamační protokol ZDE

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží daňový doklad - faktura. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.2.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 

7.3.  Záruční doba uvedená v bodě 7.1. je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

 
7.4.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.5.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.6. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.5. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese Barris group s.r.o., Pode Zdí 141/3, 748 01, Hlučín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.8. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.9.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.  Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

7.11. Kupující sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.12. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.13. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele.

7.14. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.15. Při dodání nové věci vrátí kupující dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou.

7.16. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7.17. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným emailovou na adresu info@akvaristika-24.cz

8.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů eshop www.akvaristika-24.cz

Provozovatel eshopu:

Barris group s.r.o., Pode Zdí 141/3, 748 01, Hlučín, IČO: 09093052, DIČ: CZ09093052, tel. 724995587 (dále jen správce).

Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů kupujícího

Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů - Kupujícího, což je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy).

Ochrana osobní údajů kupujícího (fyzické osoby) podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaji, ve znění pozdějších předpisů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

-      Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto osobních údajů (dále jen osobní údaje): jméno a příjmení, adresa bydliště popř. doručovací a fakturační adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Dále se může jedna o další osobní údaje, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu.

Tyto osobní údaje budou shromažďovány až do doby vyjádření písemného nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

-      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze správce.

-      Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny před zneužitím. Osobní údaje kupující nebudou předány žádné další osobě, s vyjímkou budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Externím dopravců a osob podílejících se na doručení zboží kupujícímu, tyto údaje jsou předány však jen v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí těch údajů.

-      V případě, že se kupující domnívá, že zpracování osobních údaje je v rozporu s poskytnutím souhlasu ke zpracování, máte mimo jiné podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) . Dále máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací související se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, přičemž tyto souhlasy může kdykoliv odvolat.

Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Pomocí souboru cookies nelze získat žádné osobní údaje. Užívání cookies je možné zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souboru cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde , pro mezinárodní řešení sporů zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.10.2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz